Krajem ove godine građanima Srbije trebalo bi da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi, prema rečima menadžerke za regulatornu reformu NALED-a Isidore Šmigić, pacijenti bili lišeni obaveze da kada su na bolovanju nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem.

„E-bolovanje je sistem koji će zapravo objediniti informacione sisteme kojima pristupaju lekari, poslodavci i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Cilj njegovog uvođenja jeste da se pacijentima olakša i da oni ne moraju bolesni da nose doznake poslodavcima, već da se kroz taj informacioni sistem objedini pristup, tako da poslodavac dobije adekvatne informacije kada je njegov zaposleni na bolovanju, s druge strane da lekar može sve da unese i ažurira u sistemu“ – rekla je ona za Tanjug.

Dodala je da je veoma važno i to što će Republički fond za zdravstveno osiguranje moći da pristupi potrebnim informacijama kako bi komisije mogle da razmatraju eventualno produžavanje bolovanja duže od 30 dana u slučajevima kada je to potrebno. Prema njenim rečima, uvođenje e-bolovanja će doprineti tome da se, pre svega, pacijenti poštede kada su bolesni, da se sistem efikasnije nadgleda i kontroliše i da se brže i efikasnije isplaćaju naknade zarada za vreme privremene sprečenosti za rad.

Ova usluga jedna je od onih na kojoj NALED radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja, a posle e-bolovanja očekuje se i primena e-kartona, što bi, prema rečima sagovornice Tanjuga, moglo početi da se primenjuje od 2026. godine.

„E-karton će u stvari omogućiti da dokumentacija prati pacijente u potpunosti i da se smanji, recimo, ponavljanje analiza, laboratorijskih i bilo kojih drugih, već da lekari mogu da imaju potpuni uvid u istoriju bolesti pacijenata. Za primenu e-kartona je potrebno da se urede i neka dodatna podzakonska akta i da se naprave tehnički preduslovi, ali sve je to u toku i nadamo se da će od početka 2026. godine i e-karton biti u potpunosti funkcionalan“ – istakla je Šmigić.Podsećajući šta je ranije urađeno na digitalizaciji zdravstvenog sistema, kao posebno važno je istakla uvođenje e-recepta koji u potpunosti funkcioniše od 2019. godine i zapravo je ukinuo potrebu da se nose bilo kakvi papirni recepti.

„Samo uvođenje e-recepta je dovelo do uštede veće od 30 miliona dinara, tako da takvi sistemi zaista olakšavaju praćenje, olakšavaju obaveze pacijentima, a s druge strane donose velike uštede“, rekla je ona.

Dodala je da od kraja 2021. godine funkcioniše i aplikacija e-zdravlje putem koje pacijenti mogu da pristupe svojim podacima iz državnog zdravstva i mogu i da zakažu pregled kod izabranog lekara, prenosi „Blic“ pisanje „Tanjuga“.