Predstavnici SRS predali su više od 30 hiljada potpisa za formiranje srpsko-ruskog humanitarnog centra po uzoru na već postojeći centar u Nišu. Oni su zahtev predali Skupštini APV i očekuju da se dnevni red prvog zasedanja Skupštine dopuni tačkom dnevnog reda, donošenje zaključaka o pokretanju inicijative za formiranje srpsko-ruskog humanitarnog centra na prostoru AP Vojvodine. Radikali očekuju da poslanici pokažu mudrost i zrelost i da pruže podršku ovoj inicijativi, kao i da se hitno, u skladu sa međuvladinim sporazumom između Srbije i Rusije, dodeli diplomatski status centru u Nišu. Tim povodom obratio se predsednik poslaničke grupe SRS u APV Đurađ Jakšić istakavši značaj humanitarnog centra na prostoru Vojvodine.

Ovom prilikom predsednik poslaničke grupe SRS u APV Đurađ Jakšić zahvalio se svim građanima koji su podržali ovu inicijativu.

O lociranju centra odlučiće nadležni organi, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova sa srpske strane, odnosno nadležno Ministarstvo Ruske federacije. Po logici stvari, to bi trebalo biti neki centar gde postoji aerodrom. Da li će to biti Sombor, Čenej, Vršac ili Ečka kod Zrenjanina nije na nama da odlučimo, istakao je na kraju obraćanja predsednik poslaničke grupe SRS u APV Đurađ Jakšić.