Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno se nalazi 618.000 nezaposlenih ljudi, što je najmanje u poslednjih 25 godina. Tim  povodom ste izjavili i ‚‚da je najveći uticaj na smanjenje broja ljudi na evidenciji NSZ imalo otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje, a da je mnogo manji uticaj migracija i strože kontrole sive ekonomije. ‚‚Šta nezaposleni u Srbiji mogu očekivati ove godine kako bi lakše došli do posla i na kojim aktivnostima će NSZ posebno insistirati tokom 2018.godine? Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović istakao je da će kao i svake godine Nacionalna služba biti pouzdan partner poslodavcima za odabir kvalitetnih kadrova koji će biti potrebni privredi.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević naveo je na regionalnom  sastanku „Podrška jedinicama lokalne samouprave u sufinansiranju lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2018. godini“da je plan da se ove godine u programe i mere uključi 132.200 nezaposlenih, od tog broja 7.600 biće osobe sa invaliditetom, a očekuje se da sredstvima direktnog granta za Nacionalnu službu za zapošljavanje iz projekta IPA 2013, u mere aktivne politike zapošljavanja bude uključeno još 1.512 nezaposlenih.