Pre godinu dana na jednoj tribini poznata stilistkinja i make up artist Jelena Maćić govorila je o važnosti aktivnog učešća žena u svim društvenim sferama i o tome kako žene mogu dati maksimalni doprinos poboljšanju stanja u našem društvu. Govoreći o ovoj temi Maćić je rekla da je Srbija siromašna zemlja sa ozbiljnim socijalnim, društvenim i egzistencijalnim problemima, sa zakonima koji se ne primenjuju i čiji se ozbiljni nedostaci ne otklanjaju. Kome i zašto odgovara da se ovi  nedostaci ne otklanjaju bilo je pitanje koja smo uputili Jeleni Mačić.

U svojim javnim nastupima Jelena Maćić često beskompromisno govori o važnosti aktivnog učešća žena u svim društvenim sferama, a često dobija oštre kritike protivnika kada je reč o njenim komentarima pojedinih dešavanja u domaćoj politici.