Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ saopštilo je da je Vlada Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode

0
229

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine saopštilo je da je Vlada Srbije donela Uredbu o visini naknada za vode. U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o vodama iz 2016. godine, naknadu za odvodnjavanje fizičkih lica više ne zadužuje Poreska uprava, već JVP „Vode Vojvodine“.

Kako je saopšteno iz Javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine, rešenja obveznicima -fizičkim i pravnim licima, na adrese biće poslata u naredna dva meseca, a odnosiće se na 2017. i prva tri meseca ove godine. Za preostalih 9 meseci 2018.godine rešenja će biti poslata do kraja godine. Pored toga visina naknade za odvodnjavanje ostaje ista kao i 2016. godine. Naplaćena sredstva, kako je objašnjeno, evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, a koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi, među kojima je odvodnjavanje izuzetno važno. Od funkcionisanja sistema za odvodnjavanje direktno ili indirektno zavisi 1,8 miliona hektara zemljišta, odnosno više od 80 procenata pokrajine.

Odvodnjavanje tako velikih površina sprovodi se sa oko 22.000 kilometara kanala, što je jednako dužini polovine ekvatora, sa 155 crpnih stanica, 17 mobilnih  agregata, 319 ustava, 16.450 propusta i mnogo drugih objekata. Iz Vode Vojvodine podsećaju da u sisteme za odvodnjavanje konstantno se mora ulagati, a održavanje tog kompleksnog sistema godišnje zahteva oko 3,65 milijardi dinara. Naknade za odvodnjavanje, koje u proseku iznose oko 1.200 dinara po hektaru na godišnjem nivou,  pokrivaju samo 32% od potrebnih sredstava. Bez kanalske mreže i rada hidrotehničkih objekata Vojvodina bi ponovo bila močvara.
Iz Vode Vojvodine napominju da naknada za odvodnjavanje, nije nova obaveza za poljoprivrednike i nema veze sa porezom na imovinu. Porez na imovinu i dalje zadužuju poreske uprave – navodi se u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here