Na 13. Međunarodnom Sajmu obrazovanja „Putokazi“ dodeljene su brojne medalje i diplome sa posebnim priznanjem zaslužnim pojedincima i kolektivima u oblasti obrazovanja.

 Novi Sad je domaćin 13. Međunarodnog Sajma obrazovanja „Putokazi“ koji traje od 8. do 10.marta i ovim povodom uručene su brojne nagrade i diplome zaslužnim pojedincima i kolektivima u oblasti obrazovanja. Vrednovan je kvalitet vaspitno obrazovnih ustanova predškolskog obrazovanja, vaspitno obrazovnih ustanova u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, kao i vaspitno obrazovnim ustanovama visokog obrazovanja. Velikim šampionskim peharom na ocenjivanju kvaliteta nagrađen je Univerzitet privredna komora Novi Sad, dok je Srebrni šampionski pehar poneo Grad Zrenjanin. Gradonačelniku Zrenjanina Čedomiru Janjiću uručena je i diploma sa posebnim priznanjem za doprinos razvoju obrazovanja Opštine Zrenjanin. Gradonačelnik je istakao ulaganja u predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove pored svih problema sa kojim se susreću obrazovne ustanove.

Predškolskoj ustanovi Zrenjanina dodeljena su priznanja po kvalitetu vaspitno-obrazovnog rada za vrtiće Alisa i Bambi. Direktor predškolske ustanove Vladimir Petrović istakao je zasluge svih zaposlenih u 19 objekata širom grada.

Među nagrađenim za kvalitet vaspitno obrazovnih ustanova u srednjoškolskom obrazovanju našla se i Tehnička škola koja se izdvaja po dugogodišnjem dualnom obrazovanju o čemu je govorio direktor Đorđe Klać.

Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ nagrađena je za kvalitet vaspitno obrazovnih ustanova u osnovnoškolskom obrazovanju. Direktor škole Miroslav Brnjoš istakao je značaj priznanja za ceo kolektiv škole.

Pored navedenih nagrađenih priznanja su dobili i Poljoprivredna škola Zrenjanin za kvalitet vaspitno obrazovnih ustanova u srednjoškolskom obrazovanju, kao i Osnovna i srednja škola 9.maj.