Razvojni Fond Vojvodine obezbedio je za ovu godinu 2,5 milijardi dinara za finansiranje privrede i poljoprivrednika u Srbiji.

Razvojni fond Vojvodine je za ovu godinu pripremio i nove konkurse, pored već postojećih kreditnih linija, pa je tako jedna kreditna linija namenjena investicijama u poljoprivredi u okviru IPARD programa, a druga razvoju turizma.

Direktor fonda Goran Savić je objasnio da su konkursne linije nastale pre svega kao proizvod saradnje Razvojnog fonda i privrednika i poljoprivrednika na terenu.  Razvojni fond Vojvodine je ove godine opredelio 2,5 milijardi dinara za kreditiranja privrede i poljoprivrede, a fond ima najniže kamatne stope na tržištu i one se kreću u rasponu od jedan do tri posto, navodi Savić. Korisnici kredita za investicije u poljoprivredi, u okviru IPARD programa, mogu biti svi oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, kao i privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Najtraženiji krediti su za kupovinu nove opreme i mašina, ali RFV nije zadovoljan prošlogodišnjim povlačenjem sredstava iz Fonda kada su privrednici i poljoprivrednici dobili oko milijardu dinara.
Najviše se koriste krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta kao i dugoročni krediti za investicije u poljoprivredi, dodaje Savić.

Kada je konkursna linija za razvoj turizma u pitanju, kamatne stope se kreću od 2 ili 3 procenta, ukoliko korisnik kredita dolazi iz kategorije nerazvijene, odnosno razvijene lokalne samouprave.  Fond je obezbedio i kredite namenjene za finansiranje ulaganja u turizam i ugostiteljstvo, konkretno za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata. Takođe, novac je namenjen za obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava koja se bave turizmom, za dizajn, pripremu i proizvodnju suvenira.

Za redovne kreditne linije takođe su u 2018. obezbeđena sredstva i raspisani novi konkrusi i to za dugoročne kredite za poljoprivredu, za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove mehanizacije kao i za obrtna sredstva u poljoprivredi.