Izjava Branka Pavlovića povodom suzbijanja korupcije u Srbiji

0
119

U našoj zemlji uvek se širila teza da je suzbiti korupciju veoma teško , što uopšte nije tačno i ovaj posao bi tridesetak ljudi moglo da značajno smanji za samo 6 meseci- rekao je advokat Branko Pavlović

 Svojevremeno, dok se nalazio na čelu Agencije za privatizaciju, Branko Pavlović je zaustavljao krupne slučajeve korupcije tokom privatizacije domaće privrede u periodu posle 2000.godine . To se konkretno dešavalo 2004.godine , a danas 14 godina posle,  slučajevi visoke korupcije se i dalje registruju ali izgleda da u društvu nema volje da se ona suzbije. Da li postoji efikasan način njenog uklanjanja ili barem dovođenja u podnošljive okvire i gde je danas mesto Srbije u svetskim okvirima kada se govori o suzbijanju i borbi protiv  korupcije, glasila su pitanja koja smo uputili Branku Pavloviću.

U Srbiji je od 1.marta počela primena novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, koji je poseban akcenat stavio na otkrivanje koruptivnih i finansijskih krivičnih dela. Na čelu nove organizacione mreže nalazi se Tužilaštvo za organizovani kriminal , koje ima zadatak da proceusira krivična dela “visoke korupcije”, u kojima imovinska vrednost prelazi 200 miliona dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here