U preko 70 studija koje su istraživale vezu između MMR vakcine i pojave autizma, nije direktno dokazana veza između vakcinacije i pojave ovog razvojnog poremećaja ali isto tako nije ni opovrgnuta- rekla je majka autističnog deteta Sofija Đukić Mladenović

Imunizacija već godinama izaziva brojne kontroverze i mnogi roditelji strahuju da li je upravo vakcina odgovorna za razvoj autizma kod dece. Nedavno sprovedeno istraživanje je imalo za cilj da utvrdi postoji li veza između vakcinacije i autizma. Prema tom istraživanju ozbiljnije negativne reakcije na vakcine su veoma retke među decom, zaključak je tima na Odeljenju za pedijatirju Univerziteta u Juti. Autizam i imunizacija su prvi put dovedeni u vezu 1998. godine, kada je dr Endru Vejkfild ukazao na to da MMR vakcina izaziva ovaj poremećaj. Kako roditelji deteta sa autizmom reaguju na polemiku koja se vidimo vodi 20 godina? Da li su pristalice ili oponenti obaveznog vakcinisanja najmlađih? Na ova pitanja odgovore je dala jedna od roditelja deteta sa autizmomSofija Đukić Mladenović.

Autizam predstavlja razvojni poremećaj i ne podvodi se pod bolesti, a mnogi stručnjaci veruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom već da nastaje kao posledica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje.U Srbiji ne postoji registar osoba koje imaju autizam ali neke brojke govore da u našoj zemlji ima čak između 30 i 60 hiljada osoba sa autizmom.