Evrokomore i Privredna komora Austrije pružiće punu podršku projektima Komorskog investicionog foruma za jačanje regionalne saradnje i čvršće povezivanje poslovnih zajednica na Zapadnom Balkanu kao jednom od osnovnih preduslova na putu regiona ka Evropskoj uniji, najavio je Kristof Lajtl, prvi čovek evropskih i austrijske komore u Podgorici na zasedanju Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke.

Lajtl je učesnicima skupa preneo poruku Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, o značaju angažovanja komora u razvoju međusobne trgovine u regionu, privlačenju investicija i procesu digitalizacije radi integracije poslovne zajednice Zapadnog Balkana u EU. Potpredsednik Evropkomore Volfgang Grenke istakao je ulogu dualnog, stručnog obrazovanja u smanjenju nezaposlenosti, pre svega, mladih.

Po rečima Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije zajednička regionalna komora sa sedištem u Trstu u narednom periodu kroz svoje projekte kreiraće čitav set novih usluga i proizvoda – alata za podršku kompanijama članicama. To će posebno malim i srednjim preduzećima obezbediti bolji pristup finansijama, pomoći da više proizvode i izvoze, da više međusobno trguju, ali  i da se bolje povezuju i stvaraju regionalne lance konkurentne na međunarodnom tržištu.

„Prvi zajednički proizvod zajedničke regionalne komore – online investiciona platforma, lansirana u februaru u Londonu, u narednom periodu biće obogaćena novim sadržajima, kao što su baze podataka o regionalnim investicionim projektima i  dobavljačima iz regiona, redovne šestomesečne analize regulatornog okvira i poslovnog ambijenta iz ugla privrede, informacije o predloženim i realizovanim inicijativama vladama za otklanjanje necarinskih barijera i usklađivanje nacionalnih regulativa“, izjavio je Čadež.

Projekti koje će KIF realizovati doprineće efikasnoj harmonizaciji propisa, procedura i prakse i, kroz dijalog sa vladama regiona, bržem otklanjanju barijera za trgovinu i investiranje, uspostavljanju zajedničkog tržišta i promociji Zapadnog Balkana kao jedinstvene investicione destinacije.

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke je sa Regionalnim savetom za saradnju potpisao Memorandum o razumevanju o zajedničkim aktivnostima koje će doprineti efikasnijem  sprovodjenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor i implementaciji ciljeva iz Strategije Jugoistočne Evrope 2020.