Podsticaje za pomoć roditeljima koji su ostvarili to pravo treba primeniti retroaktivno  izjavila je članica beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke Danica Petrović  komentarišući nove  populacione podsticajne mere Vlade Srbije.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović izjavila je da će rezultati popisa stanovništva u 2021. doneti podatke koji će „ukazati na nove pravce razmišljanja i delovanja“.  Ona je na savetovanju o tom popisu rekla da se rezultati očekuju „sa entuzijazmom“, jer je od poslednjeg popisa, 2011. godine, doneta nova Strategija za podsticanje rađanja kao i dva akciona plana koji je prate. Hoće li Strategija podsticanja rađanja  zaista dati pozitivne rezultate, glasilo je pitanje koje smo uputili Danici Petrović iz Beogradskog okružnog  odbora Srpske radikalne stranke.

Razlozi donošenja Vladine strategije su brojni, a ističe se da je broj stanovnika 1. januara 2017. god. u Srbiji bio 7.040.272, a priraštaj zaključno sa 31. decembrom bio je 39.202, što znači da je  Srbija na dnevnom nivou imala 107 ljudi manje. U ovom trenutku, broj rođenih po majci u Srbiji je  je 1,44, a da bismo imali prostu reprodukciju potrebno je barem dvoje rođenih po majci. Zbog toga je Vlada je usvojila Strategiju koja predviđa ozbiljan paket mera kojima će pokušati da zaustavi nestajanje stanovništva podsticanjem rađanja.

Srbija se nalazi među najstarijim populacijama u svetu. Trenutno je jedna šestina stanovništva starija od 65 godina – skoro milion dvesta hiljada ljudi, tačnije taj broj iznosi 900.000 u centralnoj Srbiji i oko 300.000 u Vojvodini.