Održan okrugli sto na temu smanjenje rizika od prirodnih katastrofa

0
137

U Baroknoj Sali gradske kuće održan je okrugli sto na temu prevencije i načina finansiranja preventivnih mera za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa.

Prirodnim i ljudskim aktivnostima, izazvane katastrofe oduvek su  predstavljale jednu od najvećih pretnji  ljudskoj bezbednosti, kvalitetu života, materijalnim dobrima, životnoj sredini, društvu i ekonomiji.  Uzroci katastrofa mogu da imaju prekogranično poreklo, a njihove posledice mogu da istovremeno pogađaju više zemalja,  čitave regione, pa i svet. Za efikasan odgovor na rizike od katastrofa, s toga je, pored lokalnog i nacionalnog delovanja, veoma važna i međunarodna saradnja.  Poplave, kao jedna od najčešćih prirodnih katastrofa, i kako se odbraniti, bila je tema  u centru pažnje okruglog stola u Baroknoj Sali gradske kuće.

Procenjuje sa da 90 odsto svih katastrofa na svetu ima prirodne uzroke, a toj kategoriji pripadaju i poplave iz maja 2014. Godine, čije su posledice pogodile veliki deo teritorije Republike Srbije. Klimatske promene su ključne, kada je reč o rizicima od prirodnih katastrofa. Srbija je spremnija nego te 2014. Godine, a grad Zrenjanin sprovodi sve neophodne preventivne mere kako do eventualnih problema ne bi došlo.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here