Podsticanje većeg učešća žena u odlučivanju na lokalnom nivou I podrška ostvarenju principa rodne ravnopravnosti bili su tema skupa u Multimedijalnoj sali gradske kuće.

U Srbiji ne postoje nikakve tehničke odnosno formalno – pravne prepreke za potpuno ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Shodno Zakonu o ravnopravnosti polova, muškarci i žene uživaju jednaka prava, propisano je uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti (MRR) kako bi se obezbedilo sprovođenje ovog Zakona na lokalu i propisane su obavezne kvote radi povećanja zastupljenosti žena u organima upravljanja. Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti sprovodi projekat pod nazivom “Za više žena na  mestima odlučivanja”, čiji je cilj podsticanje većeg učešća žena u organima lokalne samouprave.

Međutim, kao što statistički podaci pokazuju, zastupljenost žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ne dostiže prihvatljive standarde. Uz to, razlika u zaradama žena i muškaraca za isti posao je tolika da žene zapravo rade besplatno 40 dana godišnje. Zastupljenost žena u politici na nacionalnom nivou je niska: žene čine tek nešto više od devet odsto članova Vlade Republike Srbije i 28,6% odbornica u skupštinama opština i gradova.