Crveni krst Zrenjanina, i Vatrogasno spasilački bataljon održali su pokaznu vežbu evakuacije učenicima OŠ “Petar Petrović Njegoš”.

Od aprila 2018. godine Crveni krst Zrenjanin započeo je realizaciju projekta „Sigurnije škole, otpornije zajednice“ sa OŠ „Petar Petrović Njegoš“. U okviru programa Crvenog krsta Srbije „Smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti“, Crveni krst Zrenjanin je 30.05.2018. godine za 1198 učenika OŠ „Petar Petrović Njegoš“ održao plenarno predavanje sa temom „Poziv hitnim službama, porodični plan evakuacije i komunikacije“. Predavanje je sprovedeno u okviru projekta „Sigurnije škole, otpornije zajednice“.

Crveni krst Zrenjanin i OŠ „Petar Petrović Njegoš“ u saradnji sa Vatrogasno spasilačkim bataljonom u Zrenjaninu održali vežbu evakuacije učenika u slučaju požara, i pružanje prve pomoći povređenim učenicima.

Učenici koji su napustili školu, na terenima škole imali su priliku da posmatraju demonstraciju ekipe prve pomoći Crvenog krsta Zrenjanin koja je od vatrogasaca preuzela povređene učenike i ukazivala im mere prve pomoći.