Ministarstvo poljoprivrede uz podršku EU u Srbiji započinje 15. kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila.

U toku 15. kampanje vakcinacije planirano je da se distribuira 1.650.000 mamaka vakcine, na teritoriji cele zemlje, pri čemu će se po posebnom planu distribuirati 21.000 mamaka u prigradskim opštinama u okolini Beograda. Početak sprovođenja vakcinacije planiran je za treću dekadu juna 2018. godine, dok će sprovođenje na dnevnom nivou zavisiti od meteoroloških uslova. Sredstva za sprovođenje vakcinacije divljih životinja protiv besnila obezbeđena su iz fondova EU (IPA fondovi), kao i budžeta Srbije. EU je pružila finansijsku i tehničku pomoć za sprovođenje prethodnih 14 kampanja vakcinacije, počev od jeseni 2010. godine. Ministarstvo finansija sprovelo je javnu nabavku vakcine zajedno sa uslugom sprovođenja vakcinacije. Proizvođač vakcine je kompanija Bioveta, iz Češke koja je, sa drugim kompanijama u konzorcijumu, odgovorna i za distribuciju vakcine. U toku pripremnih aktivnosti, proizvođač je obezbedio sve potrebne dozvole, laboratorijska testirana i odobrenja za distribuciju vakcine iz vazduha od nadležnih organa u Republici Srbiji.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlje, osim u naseljenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova

Oralna vakcinacija divljih životinja sprovodi se na osnovu Strateškog programa kontrole, praćenja i iskorenjivanja besnila koji je usvojen od strane Uprave za veterinu u novembru 2010. godine. Program je predvideo primenu oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda koja bi se vršila u kontinuitetu  svakog proleća i jeseni, do potpune eliminacije virusa.

Ukupan broj slučajeva besnila u našoj zemlji je značajno smanjen uvođenjem oralne vakcinacije divljih životinja 2010. godine, pa je  tako 2017.g registrovan samo jedan slučaj besnila.

Daljim nastavkom vakcinacije u Srbiji i drugim delovima balkanskog poluostrva, očekuje se potpuna eliminacija virusa besnila. U cilju što bolje informisanosti javnosti  Uprava za veterinu je pripremila niz informativnih materijala koji su distribuirani na teren i koji su dostupni na internet stranicama Uprave za veterinu.