Sigurna kuća u Zrenjaninu

0
172

I pored donošenja novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, statistika je i dalje poražavajuća. Sigurna kuća u Zrenjaninu i dalje ima posla. Razgovarali smo sa koordinatorkom ove ustanove, Teodorom Lazić.

U Vojvodini postoje tri sigurne kuće – u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu. Ove sigurne kuće namenjene su i ženama koje žive u drugim sredinama. Boravak u sigurnoj kući je besplatan za korisnice, a troškove njihovog boravka snose lokalne opštinske uprave. Da li su naši sugrađani upoznati sa postojanjem ove ustanove i znaju li njenu namenu, proveravali smo na ulicama našeg grada.

Pored fizičkog i seksualnog zlostavljanja, krivičnim delom nasilja u porodici smatra se i uskraćivanje novca ili mogućnosti zapošljavanja ili obrazovanja. Od početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici,tačnije, od 1. Juna 2017.godine, policija je već izrekla više od 3.000 hitnih mera udaljenja nasilnika iz stana, dok su sudovi odredili produženje te mere u više od 2.000 slučajeva. Prema novom zakonu, nasilje u porodici ne mora da prijavi samo žrtva, već su svi, rodbina, komšije, državni organi i ustanove, dužni da bez odlaganja policiji ili Javnom tužilaštvu prijave nasilje ili neposrednu opasnost od njega.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here