Na Srbiji je da sve učini da putem međunarodne arbitraže ili da na bilo koji drugi pravni način kombinat ’’Trepču’’ zaštiti od nasilnog prisvajanja od strane tzv. države Kosovo – izjavio je predsednik pokreta Levica Srbije Borko Stefanović

Kosovska vlada usvojila je predlog statuta „Trepče“, kojim ovaj kombinat treba da postane akcionarsko društvo transformacijom poslovnih jedinica. Na osnovu studije održivosti, ekonomske i finansijske opravdanosti, „Trepča“ AD  biće formirana sa poslovnim jedinicama – Metalurgija olova, Metalurgija cinka i Hemijska industrija. Predlog statuta „Trepče“ je prosleđen skupštini tzv.Kosova. Da li usvajanje ovog predloga znači da kosovska strana u potpunosti otuđuje od Srbije najveći rudnik olova i cinka i tako našu državu lišava sopstvenog vlasništva? Komentarišući novonastalu situaciju oko ‘’Trepče’’, predsednik pokreta ‘’Levica Srbije’’ Borko Stefanović rekao je ‘’da ovo nije ni prvi, ni poslednji pokušaj da se ‘’Trepča’’ otme od Srbije koja je decenijama ulagala u taj kombinat.

Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija pravo upravljanja nad kapacitetima Trepče na teritoriji Kosova i Metohije, još 2000. godine preuzeo je UNMIK. Posle preuzimanja UNMIK je formirao i registrovao novi privredni subjekat – Trepča Under UNMIK Adminsitration-Trepča pod UNMIK administracijom, sa dve celine – Trepča sever i Trepča jug. Za institucije Republike Srbije Trepča je akcionarsko društvo registrovano kao Holding Rudarsko-metalurško-hemiijski kombinat AD Trepča, sa vlasničkom strukturom u kojoj je većinski akcionar Vlada Srbije.