Srbiji nedostaju stručnjaci iz mnogih oblasti pa zato i zaostajemo za velikim brojem zemalja . Ovaj problem bi se mogao rešiti samo reformom obrazovanja i uvođenjem dualnog obrazovanja- smatra direktor Centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica

Premijerka Ana Brnabić najavila je  pre nekoliko nedelja da će Univerzitet u Beogradu ponovo da obrazuje komisiju koja će ispitati da li je doktorat novog ministra finansija Siniše Malog plagiran i to će biti, kako je rekla, treća kontrola njegovog doktorata.Zvanični podaci o broju doktora nauka u Srbiji odaju utisak da se u poslednjih desetak godina za nama doktorati štampaju kao na pokretnoj traci. Po glavi stanovnika imamo manje studenata na milion stanovnika, nego što ima EU, ali imamo više doktoranata. Taj paradoks ne može biti normalan – primetio je i  predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić. Slučaj doktorata ministra finansija još jednom pokreće pitanja da li kao mala I ekonomski nerazvijena zemlja imamo preveliki broj doktora nauka I koliko znanje ovih stručnjaka koristimo za domaći privredni I ekonomski razvoj? Izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku Mišel Zubenica  smatra da je znanje najskuplji resurs i da se kod nas još uvek nedovoljno ulaže u obrazovanje kadrova.

Prema dostupnim podacima,  pre jedanaest godina- 2007.godine,  univerziteti u Srbiji su dodelili 206 doktorskih titula. Pet godina kasnije, 2012. godine broj onih kojih mogu da se potpisuju sa „dr“ porastao je za 270 odsto. Te godine Srbija je dobila čak 770 doktora nauka. Vrhunac je donela 2016.godina kada su srpski univerziteti promovisali 2.012 doktorata i isto toliko doktora nauka.