Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je predsednika nemačke Nacionalne akademije nauka „Leopoldina“ Jorga Hakera, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj naučnoj saradnji, kao i o saradnji u oblasti nauke i obrazovanja u okviru Berlinskog procesa.

Predsednik Vučić je istakao važnost regionalne saradnje, zahvalivši nemačkoj kancelarki Merkel za pokretanje Berlinskog procesa i podržao inicijativu za formiranje Fondacije za istraživanja za Zapadni Balkan, u kojoj „Leopoldina“ ima ključnu ulogu.

Predsednik Srbije  je rekao da aktivnosti buduće Fondacije mogu da imaju dalekosežni efekat u zadržavanju talentovanih mladih ljudi u Srbiji i regionu, kao i povratak uspešnih mladih naučnika iz sveta i razvoj njihovih karijera u zemlji.

Predsednik Vučić se zauzeo za intenziviranje saradnje na bilateralnom nivou i zamolio je da se uspostavi razmena naučnih saznanja i eksperata,  kao i drugi modeli saradnje.

Predsednik „Leopoldine“ Jorg Haker naveo je da su održane četiri konferencije naučnih ustanova sa Zapadnog Balkana, iz kojih su proistekli prvi rezultati u stabilizaciji odnosa naučnih krugova u regionu.

Profesor Haker je izrazio spremnost za jaču bilateralnu naučnu saradnju između Srbije i Nemačke, kao I za  pomoć u ostvarivanju jačih veza između nauke i privrede u cilju ekonomskog razvoja.