Zamena semenske pšenice za merkantilnu

0
195

Vlada Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine.

Razmena će se vršiti, sa fizičkim licima  nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 i ostalim pravnim licima koja su registrovana sa istom šifrom pretežne delatnosti. Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018.  i 2019. godine je sledeći: 1 kg semenske pšenice za jedan koma osam kg merkantilne pšenice roda 2018. godine i 1 kg semenske pšenice za jedan koma osam kg merkantilne pšenice roda 2019. godine. Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće onima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve. Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su:

– za fizička lica nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava,  jedna blanko potpisana solo menica.

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice.

– za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

– za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmeni su :

Jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva za razmenu se odobrava  maksimalno do dvadeset hiljada kg, a ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima količina će se odobravati na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice. Sorte semenske pšenice su  : Simonida , NS 40 S ,Pobeda ,Zvezdana, Renesansa i  Ilina.

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi.U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon. Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425 i 3239-059 i u Novom Sadu 021/526-890.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here