„Cilj nam je da svi naši građani zadrže svoje poslove, s obzirom da tehnološki Srbija napreduje u svakom smislu i verujemo da će biti potrebna i obuka već postojeće radne snage –izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević

Na sastanku sa direktorima svih filijala Nacionalne službe za zapošljavanje , ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević istakao je da su ovakvi sastanci idealna prilika da se dodatno unapredi rad Nacionalne službe za zapošljavanje i time stvore prilike za zaposlenje i bolji uslovi za život svih građana Srbije. Ministar Đorđević je rekao da je politika predsednika Republike  i Vlade Srbije zapošljavanje svih kategorija stanovništva i otvaranje novih radnih mesta i naglasio je da je ove godine novost, da pored prekvalifikacije nezaposlenih u Srbiji postoji i prekvalifikacija i dokvalifikacija zaposlenih.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je da se pozitivni trend na tržištu rada nastavlja i da je uloga Ministarstva, Vlade Srbije i Nacionalne službe za zapošljavanje da pronađu ravnopravan odnos između tražnje i ponude.

Zoran Martinović je naveo da  Nacionalna služba  realizuje mere podrške u zapošljavanju osoba sa invaliditetom raspisivanjem javnih poziva za dodelu sredstava i da u Srbiji posluje pedeset dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – sa važećom dozvolom za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje od početka godine ukupno je zaposleno sto pedeset pet hiljada pedeset sedam lica, a od toga je  četiri hiljade tristotine trinaest osoba sa invaliditetom.