Iza svih ubistava koja su se dogodila tokom ove godine u Beogradu stoji organizacija koja ozbiljno namerava da destabilizuje Republiku Srbiju – izjavio je nekadašnji obaveštajac Jugoslav Petrušić.

Tokom ove godine u Beogradu se dogodilo  14 ubistava koja se pripisuju obračunu kriminalnih grupa ili suprotstavljenim kriminalnim klanovima. Nekadašnji obaveštajac Jugoslav Petrušić međutim , smatra da je u pitanjiu dobro organizovani vid specijalnog rata koji se vodi prema Srbiji. Petrušić je ubistva koja su se dogodila u glavnom gradu opisao kao ’’akte terorizma.’’  On je objasnio i zbog čega smatra da su pitanju akti  specijalnog rata koji stvaraju i nesigurnost kod samih  građana.

U poslednjih pet godina u Srbiji i Crnoj Gori na način karakterističan za kriminalne obračune, izvršena su 83 ubistva.  Statistika je zabrinjavajuća i neophodno je da policija i tužilaštvo ozbiljnije pristupe rešavanju i prevenciji ubistava kako bi građani čija je bezbednost neretko ugrožena, bili i mnogo sigurniji.