Nekadašnji obaveštajac Jugoslav Petrušic ocenio je da kada je reč o Kosovu da se i sadašnja Vlada suočava sa ‚‚Prevarantima i hohštaplerima iz međunarodnog miljea koji bi želeli da nam otmu ono što imamo na Kosovu i Metohiji.‚‚

Situacija u vezi stanja na Kosovu i Metohiji za mnoge analiticare i poznavaoce aktuelnih prilika je komplikovana i složena. Pregovori, sastanci, kao i skromni dometi dosadašnjih razgovora u Briselu karakteristika su višegodišnjih napora da se konacno reši status južne srpske pokrajine. Jedan od onih koji smatraju da je rešenje problema jednostavno je nekadašnji obaveštajac Jugoslav Petrušic.On je objasnio ovakav svoj stav.

Tema rudnih bogatstava na Kosovu i Metohiji prvi put je pokrenuta pre desetak godina. Tada je objavljen podatak o prirodnim bogatstvima koja Kosovo poseduje: ogromne količine hroma, nikla, cinka, magnezijuma, bakra i drugih retkih metala. Procenjeno je da kosovske rezerve uglja, prirodnog gasa i metala vrede oko petstotina milijardi dolara, a takvu procenu je potvrdila i američka CIA.