Pred toga što je objavljen podatak da je manifestacija Dani piva prouzrokovala manjak u budžetu grada Zrenjanina od 16 milona dinara, organizatori su ovu manifestaciju nazvali uspešnom i nabolje organizovanom do sada

Član organizacionog odbora manifestacije Dani piva, zamenik gradonačelnika Saša Santovac upoznao je javnost sa prihodima i rashodima u budžetu koji su ostvareni na manifestaciji Dani piva. Pored gubitka od skoro 16 miliona dinara, zamenik gradonačelnika Saša Santovac je ovogodišnju manifestaciju okarakterisao kao najbolje organizovanu do sada.

Odgovarajući na pitanje novinara KTV televizije, vezano za spornu dodelu ugovora o organizaciji Dana piva, agenciji koja po rečima same vlasnice nema iskustva u organizovanju manifestacija ovog tipa Santovac je rekao:

Nakon ove izjave postavljamo opravdano pitanje zbog čega ugovor nije zaključen sa podizvođačem i čemu ili kome je onda služila agencija Bekstejdž?

Komentarišući navode zrenjaninskih ugostitelja koji smatraju da su stavljeni u neravnopravan položaj, zbog toga što je jednom zakupcu iz Beograda monopolističkom odlukom omogućeno da uzurpira svih pet punktova na Trgu Slobode zamenik gradonačelnika je podržao inicijativu KTV televizije da novac građana Zrenjanina treba da ostane u Zrenjaninu.

Dokaz da je demokratija krupnim koracima napustila Zrenjanin i da je sloboda govora precenjena stvar, potvrđuje današnji pokušaj da se pokrajinski poslanik Danijel Radić onemogući da postavi pitanje zameniku gradonačelnika Zrenjanina.

Na jasno i precizno pitanje od strane pokrajinskog poslanika Danijela Radića zamenik gradonačelnika je dao krajnje neprimeran odgovor. Podsećamo ga da je gospodin Radić legitimno izabran na izborima kao predstavnik građana. Bahatost koju je ispoljio gospodin Santovac nije usmerena samo na gospodina Radića, nego na sve građane Vojvodine koje on predstavlja.

Uzimajući u obzir dokumentaciju do koje je došla KTV televizija i oprečne izjave zamenika gradonačelnika nameće se zaključak da tema o ovogodišnjim Danima piva još nije završena i da će ova manifestacija otvoriti još mnoga pitanja.