Potpredsednik Narodne skupštine i potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da će funkcioneri i aktivisti Srpske radikalne stranke „pružati podršku Srbima trenutno optuženim za ratne zločine i da praksu tajnog svedočenja za te zločine treba prekinuti“.

Potpredsednik Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je pre početka ročišta u nastavku procesa grupi opptuženih srpskih policajaca za zločine u Srebrenici , da će funkcioneri i aktivisti Srpske radikalne stranke pružiti podršku Srbima trenutno optuženim za ratne zločine i da praksu tajnog svedočenja za te zločine treba prekinuti. Radeta je u obraćanju novinarima ispred Specijalnog suda u Beogradu , istakla da zaštićeni svedoci u tim procesima „lažno svedoče“ i da su na osnovu tih svedočenja zaštićenih svedoka osuđeni mnogi Srbi.

 

Vjerica Radeta je dodala da će radikali „biti uz optužene i da će im pružiti podršku ,kako putem javnosti , tako i putem stručnog znanja i iskustva. Članovi Srpske radikalne stranke će učiniti sve kako bi okrivljene zaštitili od nepravde i od nameštenih optužbi, ali i od eventualnih presuda. Naglasila je na kraju obraćanja novinarima Vjerica Radeta.