U podršci radu KTV televiziji u borbi za opstanak na medijskoj sceni, predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da se  u svetu novinarstva može biti objektivan i da se ravnopravno mogu dati šanse svima da iskažu svoje mišljenje što upravo pokazuje primer KTV televizije.

 

Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović u poruci podrške koju je uputio borbi KTV televizje za istinito i objektivno informisanje, naglasio je da je čudno da ‚‚svi oni koji su nekada bili opozicija, a sada su vlast, ne dižu svoj glas protiv ugrožavanja prava na rad KTV televizije.

Kao član Saveza za Srbiju, Srpski pokret Dveri je ocenio da je ključna tačka slobode medija i demokratije oslobađanje dva javna servisa i da će na tome Savez za Srbiju intenzivno raditi u nastupajućem periodu