Dr Dragan Petrović o društvu sudija I nezavisnosti pravosuđa

0
649

Predlog Društva sudija Srbije da se omogući javna rasprava o Nacrtu teksta amandmana na Ustav Srbije je dobar ali i ovoga puta neće se čuti stav javnosti  jer će izostati javna rasprava – rekao je dr Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.

 

Društvo sudija Srbije pridružilo se pozivu Visokog saveta sudstva da se oformi radna grupa za izradu konačnog teksta Nacrta amandmana na Ustav Srbije u čijem sastavu bi bili predstavnici pravne nauke, pravosuđa i strukovnih udruženja, kao i da se omogući javna rasprava o tome. Navodeći da je to saglasno sa preporukama  Visokog saveta sudstva u vezi sa konačnim rešenjima ustavnim amandmana, Društvo sudija smatra da bi se datim preporukama obezbedilo očuvanje i unapređenje dostignutog nivoa nezavisnosti sudstva i usaglašenost sa međunarodnim pravnim tekovinama.  Politikologa dr Dragana Petrovića smo zamolili da prokomentariše  raspravu oko Nacrta amandmana i da li kao zemlja možemo da kažemo da nam je sudstvo nezavisno u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast.

 

Ministarstvo pravde je saopštilo krajem juna da će uvažiti preporuke Venecijanske komisije koje se odnose na Nacrt amandmana na Ustav Srbije  u delu koji se tiče pravosuđa, ali o tome neće biti vođena nova javna rasprava, već će usaglašeni nacrt biti javno dostupan na sajtu Ministarstva i prosleđen Vladi na razmatranje.

Javnost za sada ostaje uskraćena za odgovore na pitanja  kao što su: kada će biti gotov novi nacrt Ustavnih izmena, da li će se on ipak naći na javnoj raspravi i da li će ponovo biti upućen na mišljenje Venecijanskoj komisiji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here