Pružajući podršku radu KTV televiziji i nastojanjima da se odupre pritiscima aktuelne vlasti kojima je izložena, predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da svi zajedno moramo da podržimo one medije na kojima se u Srbiji čuje kritička misao, kao što je  KTV.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je pružajući podršku borbi KTV televizije za opstankom na medijskoj sceni, naglasio ‚‚da aktuelna vlast čini sve kako bi u zemlji ugušila javnu reč i drugačije mišljenje

 

Zoran Lutovac je u poslednje vreme tokom istupanja na predstavljanjima Saveza za Srbiju , čiji je član i Demokratska stranka, isticao da modernizacije Srbije nema bez osnovne civilizacijske podloge koja tek treba da se uspostavi. Prema mišljenju Lutovca tek kada se u zemlji ostvari vladavina prava, nezavisno sudstvo, sloboda medija i normalno funkcionisanje političkog i svakodnevnog života – bićemo na putu ostvarivanja civilizacijskih normi.“

Predsednik Demokratske stranke je ocenio da smo kao društvo bez ovih vrednosti ‚‚samo saučesnici prevarantske i pljačkaške vlasti’’.