Izložba pod nazivom ,,5 gradova – 5 pozorišta’’ deo je projekta koji se realizuje u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija u partnerstvu sa Pozorištem lutaka iz Segedina. Uprkos postojećoj kulturnoj saradnji u prekograničnom regionu postoji evidentan manjak znanja i informacija o kulturnom nasleđu i kulturnim programima (vezanim za lutkarstvo dečijih pozorišta) u regionu posebno među decom i mladima. Direktor NP ,,Toša Jovanović’’ Ivan Francuski objasnio je cilj izložbe a rekao je i nešto više o saradnji pozorišta iz Zrenjanina i Mađarske.

Projekat je počeo sa realizacijom ove godine i zvanično će se završiti 30.juna naredne godine. Sprovode ga u partnerstvu Otvoreni univerzitet Subotica i Pozorište lutaka iz Segedina. Na čemu se temelji pomenuti projekat rekao je Vladimir Perović, projekt menadžer projekta Teatar.

Cilj web platforme biće da na inovativan i interaktivan način prezentuje kulturno nasleđe prekograničnog regiona u oblasti lutkarstva i pozorišne umetnosti za decu i da obezbeđuje kontinuirano informisanje o aktuelnostima i dešavanjima u oblasti pozorišne umetnosti za decu.