Istoričar dr Aleksandar Raković podržavajući rad KTV televizije u borbi za opstankom na medijskoj sceni, rekao je ‚‚da je potrebno omogućiti sve uslove za razvoj i ostvarivanje uspeha kakve je ova televizija i do sada beležila.

Dr Aleksandar Raković je viši naučni saradnik u Institutu za noviju istorije Srbije . Studirao je i elektrotehniku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Samostalno i u okviru Projekta Rastko radio je na razvoju i primeni srpske ćirilice u digitalnim tehnologijama, a pored toga autor je i većeg broja monografija kao i članaka u naučnim zbornicima i časopisima.