Izložba radova nastalih u umetničkoj koloniji Ečka u okviru 39. susreta akvarelista otvorena je u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu.

U tom kontekstu odabrana je grupa od petoro umetnika koji su od 5. do 9. jula boravili u Umetničkoj koloniji Ečka a to su Iva Kuzmanović, Nadežda Kirćanski, Vladimir Miladinović, Mirjana Boba Stojadinović i Rade Tepavčević gde su se pored različitog pristupa i shvatanja ove tehnike bavili i različitim temama.

Izbor akvarela kao medija, odnosno tema koje se najčešće slikaju ovom tehnikom, omogućio je umetnicima da o različitim teškim, neprijatnim i traumatičnim temama, koje opterećuju savremeno društvo, a koje mogu biti ličnog, lokalnog ili globalnog tipa, dopru do širokog kruga lјudi. O svom radu u Koloniji govorila je Mirjana Boba Stojadinović.

Poslednjih godina, pa tako i ove, u ečanskoj koloniji borave umetnici koji, pored toga što mogu da se izražavaju u tehnici akvarela, slobodni su da je kombinuju sa drugim vizuelnim medijima koji su zastupljeni u njihovom radu, ili da, uzimajući u obzir neke njene osobine, razmatraju sam medij akvarela. Selektor 39. Susreta akvarelista je Slavica Popov, viši kustos Savremene galerije Zrenjanin.