U Sali hotela „Vojvodina“ održan je stručni sastanak podružnice lekara Zrenjanin pod nazivom „Komplikacije hemioterapije, hitna stanja u onkologiji i uloga palijativnog zbrinjavanja“.

Sastanak je organizovan u cilju što bolje saradnje između izabranog lekara koji je u neposrednom kontaktu sa pacijentima i onkološke službe u zrenjaninskoj bolnici.
O tome kako prepoznati komplikacije izazvane hemioterapijom, ali i o temi palijativnog zbrinjavanja govorila je dr Ivana Ujfeljan Ristić, načelnica onkološkog odeljenja u opštoj bolnici „Đorđe Joanović“.

1924. godine u tadašnjem Velikom Bečkereku se osniva „Klub lekara“, koji je imao za cilj da štiti interese lekara, doprinosi stručnom usavršavanju članova i strogo pazi na etiku. Okupacija je prekinula rad „Kluba lekara“, ali se već 1946 godine, aprila meseca formira podružnica lekara Zrenjanin koja traje do današnjeg dana.