Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da će do 1.novembra primati Zahteve za podsticaje za preradu u ukupnom iznosu od tri koma pet miliona dinara

0
107

Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da će do 1.novembra primati Zahteve za podsticaje za preradu u ukupnom iznosu od tri koma pet miliona dinara.

Krajem prošle godine Ministarstvo poljoprivrede usvojilo je Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu. Ovim Pravilnikom su bliže propisane vrste podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode.

Pravilnikom su regulisani uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.
Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdnstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, preduzetnik, srednja škola, naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede i privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Isti podnosilac zahteva može u kalendarskoj godini podneti samo jedan zahtev za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Uz zahtev se, između ostlog, dostavlja i račun za nabavku predmetne investicije i dokaz o izvršenom plaćanju. Navedena dokumentacija treba da bude izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva. Uverenja i potvrde koje je podnosilac zahteva u obavezi da dostavi ne mogu da budu starije od trideset dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se utvrđuju u visini od pedeset odsto od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od šezdeset pet od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu do 1. novembra tekuće godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here