Politički analitičar Mišel Zubenica rekao je podržavajući borbu  KTV televizije za slobodnim i profesionalnim informisanjem i za opstankom na medijskoj sceni ‚‚da će KTV  sigurno nastaviti da radi jer su svi oni koji su učestvovali u emisijama na toj televiziji mogli slobodno da iznesu i ono  šta misle

Mišel Zubenica je osnivač i izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku.  Koautor je zbornika naučnih radova za godišnjak Fakulteta političkih nauka. Učestvovao je i u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike.