Profesor Fakulteta političkih nauka i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, rekao je jednom prilikom da socijalni dijalog u Srbiji  treba ‚‚da počiva na pretpostavci konsultativnog statusa i da podrazumeva da svi akteri, a pre svega vlast, imaju otvorene uši za tolerantni dijalog.’’ On  je naveo i da uvažavanje argumenata i stavova i  praksa’’ tolerantnog dijaloga u kojem se uvažavaju argumenti, ne argumenti sile, ne stoji najbolje i da tu moramo kao društvo još da učimo.‚‚ Profesora  Zorana Stojiljkovića smo pitali do kada ćemo se učiti i hoćemo li kao društvo jednom naučiti da uvažavamo stavove druge strane.

Predstavnici zaposlenih u Srbiji  nisu zadovoljni uspostavljenim nivoom socijalnog dijaloga, jer se između ostalog zakoni iz radno-pravnih odnosa i dalje donose po hitnom postupku, bez konsultacije sa socijalnim partnerima.Takođe sindikati se zalažu i  da se socijalni dijalog pokrene sa mrtve tačke i da se unapređuje ali i poručuju da  nije dovoljno samo da se predstavnici vlast, poslodavaca i radnika samo viđaju već je potrebno i da se dogovaraju oko važnih ekonomskih i socijalnih pitanja.