Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević izjavio je na okruglom stolu pod nazivom „Investicije u zemljoradničkom zadrugarstvu – potrebe zadruga i podrška iz budzeta“, da je reafirmacija zadrugarstva u vrhu prioriteta agrarne politike u Vojvodini. Milićević je naglasio da Pokrajinska vlada taj posao radi zajednički sa Vladom Srbije, jer je zadrugarstvo karika bez koje se poljoprivreda ne može razvijati na pravi način

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević je naglasio da je novi Zakon o zadrugama koji je stupio na snagu 2016. godine, doprineo rešavanju svojinskih problema, koji su bili osnovni uzrok i razlog neadekvatnog investicionog finansiranja u zadružni sektor. S druge strane problem je bio i nedovoljni finansijski potencijal zadruga.