U poruci kojom je podržala borbu za opstankom KTV televizije direktor Informativne službe Srpskog pokreta Dveri Jelena Vujanović, naglasila je da su ‚‚ mediji u demokratskom društvu jedan od osnovnih faktora slobode mišljenja i slobode izbora

Jelena Vujanović je student doktorskih studija politikologije na Fakultetu političkih nauka. Bila je član Saveta studentske organizacije Srpski politički forum i učestvovala je u organizaciji brojnih tribina, izložbi, literarnih konkursa, humanitarnih akcija i obilazaka Kosova i Metohije i Republike Srpske.Piše poeziju i dobitnik je nekoliko nagrada.