Stručnesluže grada Zrenjanina pripremili su nacrt novog Statuta grada kojim jepredviđeno da gradska Skupština može doneti odluku o promeni imena grada bezprethodno održanog referenduma. Javnarasprava o ovom predlogu zakazana je za period od 6. do 13. decembra, a da lisu građani upoznati sa ovom odlukom i šta misle o tome što neko drugi želi daodlučuje u njjihovo ime pogledajte u narednojanketi

Pokrajinski poslanik Danijel Radić je oštro osudio nameru lokalne vlasti da promenom Statuta grada Zrenjanina onemoguće građane da se izjasne o inicijativi za promenu imena grada, i poručio da je referendum jedino legitimno sredstvo kada su takve inicijative u pitanju

Predlozi i primedbe na novi nacrt Statuta grada Zrenjanina podnose se u pisanoj formi u kancelariji broj 73 u Gradskoj kući Zrenjanina do 13. Decembra.