Psihijatar dr Jovan Marić je u porucipodrške radu KTV televiziji , naglasio je da je ‚‚KTV svojevrsna institucija pazbog toga ne treba ni po koju cenu dozvoliti da se ona ugasi

Dr Jovan Marić je psihijatar, autor, doktor medicinskih nauka i bivši univerzitetski profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Marić je predavao sudsku psihijatriju na Pravnom fakultetu u Beogradu.