U Multimedijalnoj sali Gradske kuće održana je konferencija pod nazivom,,Regionalni razvoj’’ u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalnirazvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Grad Zrenjanin bio je domaćin Konferencije o regionalnomrazvoju, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj,međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. U pitanju je peta, završnakonferencija koja se održava sa ciljem da upozna predstavnike lokalnihsamouprava i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj sa značajem regionalnograzvoja i mogućnostima ravnomernog regionalnog razvoja, kroz pametnuspecijalizaciju i putem korišćenja dostupnih evropskih fondova. O značaju temegovorio je Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalnirazvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Drakulić je ovom prilikom najavio i učešće na Sajmu koji će se održati u Minhenu sledeće godine i koji će pružiti mogućnost gradovima u Vojvodini a i šire da predstave svoje infrastrukturne projekte i da potraže potencijalne investitore.