Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije saopštio je da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju

0
221

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije saopštio je da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju. Kako bi se osiguranicima omogućilo da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2018. godini, sve službe Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje dežuraće u subotu 29. decembra 2018. godine, od 7.30 do 12 časova, a u ponedeljak 31. decembra radiće do 18 časova.

Građani koji ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018. godini, moraju da prestanu da rade najkasnije do 30. decembra ove godine, i da lično ili preporučeno poštom podnesu zahtev za penzionisanje do 31. decembra.

Podnošenje zahteva posle tog datuma podrazumevaće primenu uslova koji važe u 2019. godini.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je 2015. godine stupio na snagu, starosna granica za odlazak u penziju žena se od iduće godine pomera za šest meseci – na šezdeset dve godine i šest meseci života i najmanje petnaest godina staža osiguranja.

Od 2032. godine će žene imati uslov za starosnu penziju sa navršenih šezdeset pet  godina života, a kod muškaraca će i dalje važiti isti uslovi: šezdeset pet godina života i najmanje petnaest godina staža osiguranja.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara sledeće godine muškarcima će biti potrebno četrdeset  godina staža osiguranja i najmanje pedeset sedam godina i osam meseci života, a ženama najmanje trideset osam godina i šest meseci staža osiguranja i pedeset sedam  godina života.

U tom slučaju, penzija se trajno umanjuje za nula koma trideset četiri odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi dvadeset koma četiri odsto, navedeno  se u saopštenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here