Prema pojedinim ocenama ukoliko desni populisti na izborima za Evropski parlament iduće godine osvoje vlast , pitanje je da li će Evropska unija postojati u sadašnjem obliku.U velikom broju država oni su na vlasti, i to može dovesti do šire destabilizacije Evropske unije. Kakve su šanse da se to zaista dogodi, glasilo je pitanje koje smo uputili  programskom direktoru organizacije Novi treći put Dimitriju Miliću

Sledeći izbori za Evropski parlament održaće se od 23. do 26. maja 2019.  Izbori za Evropski parlament održavaju se svakih pet godina. Poslednji evropski izbori održani su u maju 2014.g. Izbori se održavaju u svim zemljama članicama, a za sledeći saziv činiće ukupno sedam stotina pet  poslanika.