Sindikat pravosuđa Srbije saopštio je da će zaposleni u pravosuđu 15.januara stupiti u jednočasovni štrajk kako bi skrenuli pažnju na „višegodišnju diskriminaciju i eksploataciju zaposlenih u pravosuđu“. Rad će biti obustavljen u periodu od 11 do 12 časova. Osnovni zahtevi sindikata jesu promena radnog statusa nameštenika i lica zaposlenih na određeno vreme, kao i izrada akta o proceni rizika radnog mesta. Kako su ukazali iz ovog sindikata, nameštenici su lica koja bi trebalo da obavljaju sporedne poslove u pravosuđu, međutim obavljaju državne stručne poslove koje ne bi smeli po zakonu i za koje nisu plaćeni.
U saopštenju je navedeno da  „najočigledniji primer nezakonitosti jeste taj što zapisnike koji su javna isprava, vode i potpisuju nameštenici. Oni poslodavcu nisu dovoljno stručni za izmenu statusa ali jesu kada trebaju da završe posao u pravosudnom organu“. Ljudi zaposleni na određeno vreme zbog privremeno uvećanog obima posla, takođe, rade mimo zakonskih uslova, jer kako je naveo sindikat, iako je zakonom predviđeno da u takvom statusu mogu da rade najduže šest meseci, oni su zaposleni na određeno i duže od deset godina.
Sindikat pravosuđa Srbije  je naveo da je „bruka i sramota to što se sve navedeno događa baš u pravosuđu koje bi trebalo da bude primer u poštovanju zakona. Sindikat se unapred izvinjava građanima ali je naveo da mu nije namera da naškodi građanima. Kako je saopšteno zaposleni u pravosuđu ukazuju još jednom na to da je Vlada Srbije ‚‚neodgovorna prema pravosuđu pa tako i prema svojim građanima“