Demokratska stranka Srbije pozdravila je stav ministra kulture kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića  koji je izneo mišljenje o štetnosti prikazivanja rijaliti programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. DSS deli njegovo uverenje da ovakvi programi  duhovno i mentalno uništavaju narod. Iako ministarstvo kulture i informisanja nema ovlašćenja koja mu omogućavaju da svojom odlukom zabrani ili ograniči emitovanje rijaliti programa, ono treba i može da u saradnji sa Odborom za kulturu i informisanje Narodne skupštine pokrene ovo pitanje. Potpredsednika Demokratske stranke Srbije Zorana Sandića smo zamolili da odgovori na pitanje da li se od  Odbora može očekivati  reakcija

Ministar Vukosavljević je ocenio da verbalni pornografski sadržaji i telesni pornografski sadržaji, bez obzira u koje se vreme emitovali, ne smeju da imaju mesta u programu televizija sa nacionalnom frekvencijom. On je rekao da niko ne može da pravda emitovanje rijaliti programa rečenicom da „narod to traži“ jer to nije tačno. Ministar je dodao da gledaoci naših televizija  nisu narod lakrdijaša i psovača, a rijaliti programi su sramota za medijsku scenu.