Potpredsednik Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović izjavio je da ne može sa sigurnošću da  tvrdi da će biti ukinuta uredba o proizvodnji hleba od brašna Tip-500 ali će sigurno do kraja ove godine ta socijalna mera postojati

Novosadsko udruženje „Žitounija” i članice-mlinovi i pekare, uputili su zahtev za ukidanje Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”. U dopisu upućenom ministru Rasimu Ljajiću to udruženje predlaže da se, nakon isteka važenja ove uredbe,  ona više ne produžava „kao mera ekonomske i socijalne politike”. Da li  će ova uredba biti ukinuta, pitali smo potpredsednika Socijaldemokratske partije Srbije Milorada Mijatovića

Ministar Ljajić je poručio da nema razloga za strah ako uredba i bude ukinuta i da će u slučaju bilo kakih incidenata u smislu poremećaja na tržištu ministarstvo biti spremno da je vrati. On je dodao i da je ova uredba, poslednja uredba kojom se ograničava cenu bilo kog proizvoda. Vlada Srbije je pre devet godina propisala maksimalnu maloprodajnu cenu vekne hleba, kao meru zaštite socijalnog standarda stanovništva koja se, od tada produžava na svakih šest meseci.