Bugarski mediji su objavili da Bugarska privremeno obustavlja postupak izgradnje gasne veze sa Srbijom.

Bugarski operator prenosnog sistema gasa Bulgartransgas je na svom sajtu objavio da je obustavio tender nabavke neophodnih materijala i opreme i investicionog dizajna u fazi projektovanja, izgradnje i puštanja u rad gasovoda, od Nove Provadije do granice sa Srbijom, jer je kompanija Atomenergoremont uložila žalbu na osnovu Zakona o javnim nabavkama i tražila izricanje privremene mere kojom se postupak obustavlja. Konačnu odluku o toj žalbi treba da donese bugarska Komisija za zaštitu konkurencije.
Bugarska vlada je donela odluku da gradi gasovod, koji bi bio nastavak gasovoda Turski tok kojim će se gas iz Rusije dopremi do Turske. Taj gasovod bi kroz Bugarsku bio dužine četiri stotine  osamdeset četiri kilometra i išao bi od kompresorske stanice Nova Provadija, oko pedeset kilometara od Varne, go granice sa Srbijom. Procenjena vrednost tog projekta je milijardu dve stotine miliona evra, a plan je bio da gasovod bude izgradjen do kraja ove godine.

Bugarski operator prenosnog sistema gasa Bulgartransgas je početkom februara godine saopštio da je za zakup kapaciteta na Turskom toku prikupio obavezujuće ponude od tri kompanije, medju kojima je i ruski Gazprom.
Ponude su prikupljene na tenderu jer pravila evropske Energetske zajednice predvidjaju konkurenciju u zakupu kapaciteta gasovoda, kako bi se izbegao monopol.
Vlada Srbije je takođe sa svoje strane počela projekat izgradnje magistralnog gasovoda koji bi na granici sa Bugarskom bio povezan na Turski tok i dužinom od četiri stotine tri kilometra bi išao do granice sa Mađarskom. Izgradnja toka u Bugarskoj je za dve stotine miliona evra jeftinija od srpskog dela gasovoda  koji je i osamdeset kilometara kraći. Investitor tog projekta, u vrednosti od milijardu četiri stotine miliona evra, treba da bude firma Gastrans u vlasništvu ruskog Gasproma i Srbijagasa.

Gastrans je od Agencije za energetiku Srbije za budući gasovod tražio izuzeće od pravila Energetske zajednice koja se odnose na obezbedjivanje konkurencije u tranzitu gasa.
Sekretarijat Energetske zajednice je za to izuzeće postavio određene uslove, o kojima Agencija za energetiku treba da se izjasni.