Profesor Vukoman Maksimović podsetio je na aktivnosti koje EP ,,Panonska zora’’ Ekološki pokret Panonska zora sa sedištem u MZ ,,Dositej Obradović’’ u skladu sa mogućnostima dopunjava drvored koji se prostire  od Zmaj Jovine do ulice Jug Bogdana. Sve aktivnosti predstavljaju značajan doprinos a nešto više o njima rekao je predsednik IO Ekološkog pokreta Panonska zora Vukoman Maksimović.

I najmlađi sugrađani imaju razvijenu svest o očuvanju životne sredine. To nam je recitujući pesmu Jovana Jovanovića Zmaja pokazao Filip Maksimović, učenik I-3 odeljenja OŠ ,,2.oktobar’’.

Zahvaljujući upornosti i želji predsednika IO EP Panonska zora Vukomana Maksimovića i njegovih saradnika drvored se dopunjava u skladu sa mogućnostima. Planovi su da se novim sadnicama dopune parkovi u naselju Ruža Šulman i Lesnina kao i Šećeranski park.