Primarijus dr Alek Račić izjavio je ‚‚da je u delovima zdravstvenog sistema u Srbiji koji se tiču standarda i života lekara malo urađeno pa je zbog toga i teško odvratiti lekare da napuštaju Srbiju.‚‚

Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović rekla je nedavno  ‚‚da je osamnaestim mestom na rang listi od trideset pet evropskih zemalja,  učinjen značajni napredak kada se govori o sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji.‚‚ Primarijusa dr Aleka Račića smo pitali da li je ovaj ‚‚uspeh ‚‚ održiv jer samo ove godine prema nekim informacijama tri stotine lekara namerava da napusti našu zemlju.

Prema podacima Lekarske komore Srbije, svake godine u proseku oko osam stotina lekara uzme sertifikat neophodan za trajno ili privremeno zapošljavanje u inostranstvu.