Asocijacija stočara traži zabranu uvoza svinja

0
241

Domaći mali i srednji proizvođači izrazili su bojazan da će poslednje mere EU u oblasti stočarstva još više negativno uticati na njihovu proizvodnju,  jer cena evropskih svinja sa pojačanim merama subvencije će oboriti i onako ne konkurentnu cenu domaće proizvodnje.

Domaći mali i srednji proizvođači izrazili su bojazan da će poslednje mere EU u oblasti stočarstva još više negativno uticati na njihovu proizvodnju,  jer cena evropskih svinja sa pojačanim merama subvencije će oboriti i onako ne konkurentnu cenu domaće proizvodnje. Asocijacije stočara Srema i Mačve je u saopštenju koje je izdala tim povodom naglasila da je Evropska komisija usvojila pre nekoliko dana nova pravila za poljoprivredni sektor. Fleksibilnije finansiranje i veće minimalne subvencije uvode se između ostalog i zbog vanrednih okolnosti na tržištu, poput pojave afričke kuge svinja, od koje strahuju sve evropske države, posebno one koje ostvaruju velike prihode od svinjarstva. Uredba Evropske komisije stupla je na snagu 14. marta, a gornja granica minimalnih državnih subvencija je povećana na dvadeset hiljada evra pa će nacionalne vlasti imati veću fleksibilnost i moći će brže i efikasnije da pruže pomoć poljoprivrednicima koji su pogođeni tokom krize. Ta nova pravila i dalje će pratiti uobičajena praksa konkurisanja za državne subvencije koje članice mogu da nastave da primenjuju. Svaka država članica EU ima maksimalni državni iznos koji ne može da premaši i on iznosi jedan koma dvadeset pet odsto godišnje poljoprivredne proizvodnje.

Da bi se zaštitili domaći proizvođači od takve nelojalne konkurencije jedini način je potpuno stopiranje uvoza svinja. Asocijacija je podsetila da je u prošloj godini uvoz vredan sedamdeset jedan milion dinara umanjio otkup u Srbiji za  četiri stotine osamdeset pet hiljada tovljenika. Upravo takav uvoz je uticao na cene, u čemu su samo klaničari imali dobit. Neke klanice su odustale od klanja u „svojoj režiji”, jer je za njih uvoz smrznutog mesa i mesa sa mlevenim kostima bio „zlatna koka”. Može se samo predpostaviti šta će se dešavati u novim okolnostima u borbi sa visoko subvencionisanim evropskim farmerima – tovljačima svinja.  JEDINO REŠENJE DO SMIRIVANJA KUGE I USPOSTAVLJANJA REDOVNIH TRŽIŠNIH OKOLNOSTI JESTE POTPUNA ZABRANA UVOZA ZAMRZNUTOG SVINJSKOG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA, KAO I ŽIVIH SVINJA IZ EU.

Asocijacija je na stanovištu da interventni otkup svinja koji predlažu neki proizvođači i udruženja nije rešenje za sređivanja stanja na tržištu i najmanje odgovora malim i srednjim gazdinstvima. Pre svega Robne rezerve učesnike interventnog otkupa zadužuju u dugotrajnim proizvodima-prerađevina od mesa – mesni narezak i paštete na kojima klanica ostvaruje extra profit od jedan prema dvanaest. Prerađivač na taj način dolazi do kvalitetnih polutki za malu cenu, plasiraju ih u markete takođe po nižoj ceni. To obara već nisku cenu tovljenika na tržištu.
Ova mera pogoduje samo malom broju većih proizvođača svinja koji svoje tovljenike prodaju po višoj ceni, a veliki broj malih i srednjih proizvođača tovnih svinja nema nikakav benefit od ove mere nego već ima samo štetu – navodeno je u saopštenju Asocijacije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here