Šetnjom kroz centar grada i puštanjem plavih balona učenici OSŠ „9.maj“ i učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ obeležili su Svetski dan osoba sa autizmom

Puštanjem balona i šetnjom kroz centar grada i ove godine učenici Osnovne i srednje škole „9. maj“ obeležili su svetski dan osoba sa autizmom, koji je ustanovljen 2007. godine. Ovaj dan posvećen je osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Autizam predstavlja složeni razvojni poremećaj koji se javlja u prve tri godine života i koji je zastupljeniji kod dečaka nego kod devojčica, čak 4 puta više, i može se javiti u svakoj porodici bez obzira na rasnu i nacionalnu pripadnost, medicinski, socijalni ili ekonomski status. Ispoljava se kroz probleme u govoru, u mišljenju i uopšte u razumevanju raznih socijalnih situacija. Istraživanja pokazuju da u našem društvu vladaju neinformisanost i predrasude kada su u pitanju osobe sa autizmom pa je i cilj obeležavanja ovog dana da se upoznamo sa različitošću ovih osoba i da im pomognemo u ostvarivanju svih prava koja im pripadajuRana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za decu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikativne veštine te da postanu samostalniji i da vode ispunjeniji i produktivniji život.

Svake godine u obeležavanju ovog dana devetomajcima se pridruže i drugi školarci. Ove godine to su bili učenici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, a Svetski dan osoba sa autizmom obeležilo je i izdvojeno odeljenje OSŠ „9. maj“ čiji učenici su išli u šenju oko svoje škole.